Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr
Szkolenia i doradztwo
M C D K
Strona główna
O nas
Witamy
"Menedżer na miarę XXI wieku"
Kontakt z nami
Usługi
Zapytania ofertowe
Aktywna młodzież szansą dla regionu
Uwierz w swoje możliwości-szkolenia dla osób długotrwale dezrobotnych
Nowa rola- szkolenia przekwalifikujące dla osób odchodzących z rolnictwa
Florystyczne kwalifikacje
Uwierz w swoje możliwości-szkolenia dla osób długotrwale dezrobotnych
Zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu języka angielskiego adresowane do osób długotrwale bezrobotnych z terenu woj. mazowieckiego. Celem szkolenia było nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Łącznie przeszkoliliśmy 9 grup szkoleniowych średnio po 12 uczestników.

Szkolenia językowe realizowane były w okresach
I edycja- od przełomu lutego/marca do 31,05,2010r
II edycja- od przełomu maja/czerwca do31,08,2010r
III edycja-od przełomu śerpnia/września do30,11,2010r

Projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
M C D K
Strona główna
O nas
Witamy
"Menedżer na miarę XXI wieku"
Kontakt z nami
Usługi
Zapytania ofertowe