Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr
Szkolenia i doradztwo
M C D K
Strona główna
O nas
Witamy
"Menedżer na miarę XXI wieku"
Kontakt z nami
Usługi
Zapytania ofertowe
Aktualności
Dokumenty do pobrania
"Menedżer na miarę XXI wieku"

 

 

Dziękujemy za udział w projekcie „Menedżer na miarę XXI wieku” zrealizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.
Jego organizatorem było Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. zo.o. ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

 

Projekt realizowany był w okresie od 02.01.2012r. do 31.10.2012r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

 

W ramach projektu zrealizowano nastepujący program szkoleniowy:

  1. Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  2. Szkolenie „Coaching i intermentoring sposobem na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa”
  3. Szkolenie „Elastyczne formy zatrudnienia”
  4. Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy”.

 

W projekcie wzięli udział przedsiębiorcy oraz pracownicy pracujący na stanowiskach kierowniczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej prowadzący działalnośc/zatrudnieni/zamieszkali na terenie woj. zachodniopomorskiego.

 

 
         


 


 
M C D K
Strona główna
O nas
Witamy
"Menedżer na miarę XXI wieku"
Kontakt z nami
Usługi
Zapytania ofertowe